#228040
morsdreng

Den der har penge til gode kan indberette en skyldner til RKI når betingelserne herfor er opfyldt. Har en skyldner – ligesom dig – misligholdt gæld til flere forskellige kreditorer, er kreditorerne naturligvis IKKE forpligtet til alle at indberette under samme dato, for dermed at sikre, at alle registreringerne bliver slettet på samme dato 5 år senere. At dine registreringer hos RKI bliver slettet på individuelle tidspunkter 5 år efter at de fandt sted, er en logisk følge af, at du har flere misligholdte gældsposter.

Det vil sandsynligvis være en omgåelse af reglerne hvis en kreditor, som har flere misligholdte krav, indberetter disse til RKI på forskellige tidspunkter, for derved at ”udstrække” den periode hvor skyldneren er registreret hos RKI

Hvis du mener at den seneste registrering hos RKI er uberettiget kan du klage, hvilket også må fremgå af den meddelelse du har fået fra RKI. Du kan læse mere på RKI/Experian´s hjemmeside.