#228026
morsdreng

Inden du linker til en side, bør du undersøge hvem du linker til og boniteten af samme. Zerohedge er en blog og IKKE en autoritativ kilde prøv bl.a. at læse mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Hedge

Garantiformuen, tidligere Indskydergarantien er oprettet ifølge dansk lov, senest iflg. lovbekendtgørelse nr. 917 af 8. juli 2015 om garanti-ordning for indskydere og investorer (tidligere garantifonden for indskydere og investorer) med senere bekendtgørelser

Starten skete allerede i 1988 , hvor landets pengeinstitutter etableret en indskydergarantifond, som sikrer indeståender på alle former for indlåns-konti i banker, sparekasser og andelskasser. Fra d. 16.09.1995 blev beløbsgrænsen for garantien forhøjet fra 250.000 kr. til 300.000 kr. Fra d. 30.06.2009 blev beløbsgrænsen forhøjet til 100.000 €, dvs. ca 745.000 kr.

Selv om oplysningerne om Den Europæiske Centralbanks holdning til indskydergaranti måtte være korrekt, er det IKKE noget som ECB kan ændre, da ordningen i DK er etableret af de danske PI og ifølge dansk lov.