#227985
thsv

Kig på ydelserne efter skat for de 2 lån på RDs beregner, den er ganske lille, da 2% lånet har langt mindre afdrag de første år.
F-kort vil for øvrigt være dyrere end 2% lånet, selv ved kort rente på blot 2% i gn.snit pga. det højere adm.bidrag som over de 30 år er væsentligt højere end det indledende kurstab på 2% lånet.
Oprettelsesomk. for et prioritetslån + RK-lån ovenpå er alt for høje til at retfærdiggøre et sådant lån.
Og vil gøre adm.bidrag på RK-lånet dyrere, da SDO-lånet skal ligge som 1. prioritet for de 3,7% i rente (sic!).

Lidt bedre beskyttelse mod stigende rente gav RDs T-lån, men disse er typisk dyrere netto end det fastforrentede lån i de første år, hvis de skal yde beskyttelse mod stigende rente, da man typisk fastsætter samme bruttoydelse.

Du kan evt. overveje Jyske F1 i kombination med 2% 30 år, idet sidstnævnte skal være 1. prioritet pga. afdragsstrukturen.