#227976
morsdreng

Du har ret til én basal indlånskonto og en sådan har du allerede.

Dette er bl.a. fastslået i følgende kendelse fra Pengeinstitutankenævnet fra 2017:
https://fanke.dk/afgoerelser/afgoerelse/?VerdictId=bdb8c2c6-8897-471f-acec-29b943a89272
hvor en bank IKKE var forpligtet til at oprette yderligere indlåns- eller betalingskonti, når kunden allerede havde sådanne i forvejen.

I stedet for at løse problemet med indskydergarantien ved at oprette yderligere en konto i anden bank, bør du indsætte et beløb på en såkaldt højrentekonto/opsparingskonto i et andet PI, hvilket sandsynligvis også vil give dig en højere rente. Hvilke PI som opretter sådanne konti, renten og evt. bindingsperioder kan du bl.a. se på Mybanker.dk´s oversigt over opsparingskonti.

Men du slipper ikke for at skulle aflevere den sædvanlige dokumentation som kræves for at opfylde hvidvaskningslovens regler.