Forside Fora Privatøkonomi Hvad kan jeg udleje ejerlejlighed for Hvad kan jeg udleje ejerlejlighed for

#227952
Sus1975

Jeg har tidligere selv haft købt og udlejet en ejendom, men alene fordi jeg havde lidt penge, og det var et ”omvendt” forældrekøb, hvor jeg havde en meget lav (ingen) risiko for, at der ikke opstod problemer omkring lejens størrelse, betalingen, hvordan det udlejede blev behandlet osv.

Desværre måtte lejer (mine forældre) fraflytte pga. at de gik på pension, og derfor ikke længere havde råd til at bo der. Det var ikke umiddelbart muligt at sælge ejendommen på det tidspunkt, så jeg valgte at udleje til en ny lejer på en tidsbegrænset lejekontrakt, hvori vi havde lavet vores egne aftaler. Jeg var klar over at lejeloven overtrumfer alle aftaler mellem udlejer og lejer, der forringer lejers vilkår. Men jeg havde ikke så mange andre muligheder end at tro på det bedste. Alt gik da også fint. Lige indtil jeg endelig fik ejendommen solgt. Så nægtede lejeren at flytte, og lejeren havde retten på sin side. Jeg havde derfor udsigt til et erstatningskrav fra køberen, da denne jo overtog en ejendom, der var optaget af en lejer – hvilket ikke var en del af købsaftalen. Jeg oplyste så lejeren at den nye køber blot ville opsige denne med et års varsel, og undlod heller ikke at fortælle at jeg følte mig r*vrendt, da jeg syntes vi havde haft en god aftale, der tog hensyn til begge parter. Lejer endte med at meddele sin flytning ifm. købers overtagelse – men et sådant løfte var jo intet værd. Så jeg havde 2½ måneds søvnløse nætter, da jeg ikke vidste om lejeren skred eller ej.

Heldigvis flyttede lejeren som aftalt, og jeg blev en hel del erfaringer rigere. Blandt andet lærte jeg at det er bedre at have pengene stående på en konto til 0% end at blive udlejer igen. I øvrigt mistede jeg hele opsparingen og lidt til, da ejendomsmarkedet i det pgl. område var faldet 20% pga. finanskrisen.

@JonasInvest:

Det kan godt være at du løbende kan tjene lidt penge på at købe og udleje lejligheden. Men en lejer er i mange tilfælde næsten umulig at slippe af med, og du skal ikke forvente nogen hjælp nogen steder fra; alle instanser (lovgivning, nævn osv.) er alene til for lejernes skyld, så du kommer til at kæmpe alene. Og medmindre du har tænkt dig at beholde lejligheden i rigtig mange år (som investering), så risikerer du nemt at en evt. værdistigning bliver ædt op af salgsomkostninger mv. Udgiften til mægler mv. løber nemt op i 70-80.000 kr. for en lejlighed i den størrelse.

Jeg skal ikke tage modet fra dig, men jeg tænker at du med den sum penge, du har til rådighed, nok vil være bedre tjent med en langsigtet investering i værdipapirer (aktier, obligationer, investeringsforeninger mv.). Der er (heller ikke) nogen garanti for at score kassen, men med en god spredning af risikoen (mht. geografi, brancher, investeringstype), så er man over tid relativt sikret, selv hvis f.eks. et af de firmaer, man har investeret i, går rabundus. Er du mere til en ”hurtig” gevinst, så prøv at undersøge markedet for bundne konti, dvs. hvor pengene er bundet i 1-3 år mod en rimelig rente.