#227924
morsdreng

Hvad der i starten så ud til alene at dreje sig om dit ukendskab til fastsættelse af størrelsen på huslejen for en udlejet lejlighed, har nu vist sig at være en investering på baggrund af en strategi fra England, med en finansiering som forudsætter dine forældres kaution og på grundlag af en viden om reglerne for udlejning og skat som er stort set ikke eksisterende.

Hvis man er UDEN erfaring på et område, bør man ikke kaste sig ud i en investering uden forudgående professionel rådgivning – alt andet vil være dumt. Så er det sagt.