#227916
Krisser

Og husk, dette er generelle betragtninger. Tal med huslejenævnet, advokat, bank, revisor og evt. ejendomsadministrator. De kan svare mere konkret på dine spørgsmål, baseret på et komplet billede af din situation.