#227896
Krisser

Det er stort set altid huslejenævnet der bestemmer om en leje er rimelig. Nogle kommuner giver mulighed for at få forhåndsvurderet lejen.

Hvis lejer trækker dig for huslejenævnet, og lejen var sat for højt, vil lejen blive nedsat med tilbagevirkende kraft.

Lejekontrakten kan du ikke tidsbegrænse, medmindre du reelt har beboet ejendommen før du udlejer den, og reelt flytter tilbage i den i forbindelse med opsigelsen. Det er boligretten der afgør hvad reelt betyder i den konkrete situation. Din ret til at tilbageflytte kan ligeledes blive underkendt af boligretten. Lejer kan ikke opsiges i forbindelse med salg, og du har genhusningspligt hvis du ænsker at gennemrenovere lejligheden.