#227770
Excalibur

Hvis man nu her hen imod udbetalingen af sin pension, er / har været rigtigt godt tilfreds med afkastet, og ønsker at gå i sikkerhed, men med en vis sikker forrentning, hvor anbefales det så at “gå hen” , nogen bestemt som er bedst ? til den slags , eller hvilke ordninger kan anbefales ? , p.t. er pensionen anbragt med 57 % i udl. aktier, 26 % i udl. obligationer og rest i dk. aktier og obligationer, men alt spredt i mange forskellige papirer, beløb ca. 8 mill. .