#227706
morsdreng

Ifølge din egen oplysning, har I købt ejerlejlighed UDEN at være sikker på, at I kan skaffe finansieringen/garanti for købesummen. Det er den forkerte rækkefølge, da en bindende handel ER indgået allerede når begge parter har underskrevet, medmindre man gør brug af et evt. advokat- eller finansieringsforbehold.

Det er meget usandsynligt, at I inden udløbet af fristen på 7 dage kan nå både at få aftalt møder med andre banker, at disse kan nå at kreditvurdere jer og give jer et eventuelt tilsagn. I praksis har ikke andre muligheder end at håbe på, at I får et tilsagn fra Danske Bank.

Forhåbentligt har I fået medtaget både advokat- og finansieringsforbehold i købsaftalen, i modsat fald har I misligholdt købsaftalens bestemmelser hvis I ikke stiller garanti for købesummen inden fristens udløb og kan derfor risikerer et erstatningskrav fra sælgers side, svarende til det tab som denne måtte lide fordi I ikke kan opfylde handelen.

Søg straks den kvalificeret rådgivning som I burde have fået INDEN I underskrev det købstilbud som sælger nu har accepteret.