#227626
morsdreng

Som udgangspunkt gælder et pengeinstituts Almindelige forretningsbetingelser og dets gebyroversigt/prisliste i forholdet mellem institut og kunden og både forretningsbetingelserne og prislisten bliver derfor er del af aftalen mellem kunde og PI. Når pengeinstituttet opkræver et gebyr hos kunden eller påberåber sig vilkår i sine forretningsbetingelser, sker dette derfor ske på grundlag af aftalen. Ændringer i betingel- serne og gebyrerne kan ske UDEN varsel, hvis de er til fordel for kunden og med 3 måneders varsel, hvis dette ikke er tilfældet.

Det er derfor afgørende for at PI kan opkræve et gebyr som oplyst, at dette fremgår af forretningsbetingelserne og/eller prislisten. Er priserne blevet ændret/forhøjet skal PI kunne dokumentere, at forhøjelsen er blevet varslet overfor kunderne.

Spørg pengeinstituttet om på hvilket grundlag det mener at kunne opkræve et gebyr som oplyst. Enten frafalder man måske gebyret eller også får du oplyst nærmere om grundlaget for opkrævningen af gebyret, og så må du tage sagen videre derfra.

Nærmere kan svaret ikke komme, når både pengeinstituttet og dets begrundelse for opkrævning af gebyret ikke kendes.