#227606
morsdreng

Inden der udlånes penge, vil et seriøst pengeinstitut altid foretage en kreditvurdering hvilket forudsætter, at kunden giver instituttet de nødvendige oplysninger samt indleverer dokumentation for sine økonomiske forhold i form af seneste lønsedler, seneste årsopgørelser fra SKAT, forskudsopgørelser og personlige skatteoplysninger, budget m.m.

Derudover kræver hvidvaskningsloven, at pengeinstituttet skal ”kende sin kunde” og dennes formål med kundeforholdet og for at kunne opfylde lovens krav, skal pengeinstituttet modtage visse oplysninger og have indleveret forskellige dokumenter, som i et vist omfang er de samme som banken vil kræve for at kunne foretage en kreditvurdering.

Ønsker du at flytte bank, skal du også indlevere oplysninger om dit mellemværende – både lån og indlån – med dit nuværende pengeinstitut.

Vil du ikke afgive de oplysninger og indlevere den dokumentation som pengeinstitutter forlanger, f.eks. fordi du føler at du dermed bliver afhørt, får du meget svært ved at finde et nyt pengeinstitut.

Dine spørgsmål kan IKKE besvares. For det første har den individuelle bankrådgiver større betydning for kundens oplevelse af banken end banken selve. For det andet, kan ingen på dette forum udpege de pengeinstitutter for dig, som har en mere lemfældig kreditvurdering end andre og/eller som er villige til at slække på hvidvaskningslovens krav.