#227586
morsdreng

Hvad du lægger op til er, at du skal være “stråmand” for din pap-søn, op udadtil fremstå som ejer af hans penge, alene for at undgå problemer med hans SU.

Det er bedre at undersøge, OM hans eventuelle formue (det tilbagebetalte lån) i det hele taget har betydning for hans SU. Iflg. vejledning på SU´s hjemmeside er det alene INDKOMST som har betydning for fastsættelsen af SU og SU-lån. En formue der stammer fra en udbetalt forsikringsskade er IKKE en indkomst.

HVIS erstatningen vedrører en personskade har din pap-søn “skidt i nællerne” ved ikke at holde beløbet adskilt fra hans daglige økonomi, hvilket er betingelsen for, at erstatningsbeløbet fritages for kreditorforfølgning, jfr. retsplejelovens § 513.

Hvad i har planer om kan kun frarådes, først og fremmest fordi det næppe er nødvendigt af hensyn til SU og fordi det vil have mange uheldige virkninger, hvis du udadtil står som ejer af hans penge. Hvad tror du vil ske, hvis du dør inden pap-sønnen har fået pengene af dig? hvis du skal skilles? eller hvis du har kreditorer, som foretager udlæg i “dine” aktiver, herunder kontoen hvor pengene står?

Hvis man for at opnå en (tænkt) fordel, lader ejerskabet til et eller flere aktiver fremstå anderledes end det faktisk er, skal man ikke regne med at kunne få hjælp fra myndighederne herunder domstolene, hvis konstruktionen senere skulle vise sig at være en ulempe.