#227570
morsdreng

Kravet om 5% egenkapital er et lovkrav som fremgår af god skik bekendtgørelsen og vejledningen til samme, begge udfærdiget med baggrund i lov om finansielle virksomhed. Derfor gælder kravet kun for realkreditinstitutter og pengeinstitutters finansiering af fast ejendom og IKKE for dig som sælger

Skal der IKKE lånes i disse institutter, fordi du som sælger finansierer hele købesummen f.eks. med sælgerpantebreve, gælder kravet om 5% egenkapital ikke. Finansieres f.eks. 60% af købesummen med realkreditlån og resten med sælgerpantebreve, er det tvivlsomt om realkredit-instituttet skal kontrollere om køber er i besiddelse af de 5%, idet det fremgår af vejledningen “Bestemmelsen medfører, at et pengeinstitut som udgangspunkt ikke må yde en fuld finansiering af køb af ejer- eller fritidsbolig, uanset om dette sker ved sikrede eller usikrede lån”. Finansierer du som sælger en del af købesummen, er der netop IKKE tale om, at realkredit- eller pengeinstituttet yder fuld finansiering.

Afhængig af ejendommens salgspris og antal købere vil de 5% evt. også kunne fremskaffes via gaver fra dig og din ægtefælle.

Da du alligevel har brug for en advokat til at udfærdige købsaftalen og de nødvendige papirer vedrørende købers fortrydelsesret, tilstandsr apport , ejerskifteforsikring m.m. samt udfærdigelse af gælds- eller pantebreve og evt. ejerpantebreve, kan du passende drøfte finansieringen af købet samt muligheden for at gøre ejendommen til købernes særeje med ham.

Hvis du ikke selv har erfaring på området, bør du ikke indlade dig på udfærdigelse af købsaftale m.m. eller de nødvendige gælds- eller pantebreve og tinglysningen af samme. Af indlysende grunde bør du ikke finansiere hele eller en del af købesummen uden at dit udlån er sikret ved pant i den solgte ejendom.