#227550
morsdreng

Du hæfter IKKE for din samleverskes gæld, men du/I har sørget for, at familiens aktiver i form af hus, 2 biler m.m. alene står i dit navn og dermed er bragt i et såkaldt ”kreditorly” selv om din samleverskes indtægt i et eller andet omfang må formodes at have været med til at betale gildet. Du skriver også selv, VI har hus og 2 biler og at hun på papiret intet ejer, hvilket klart bekræfter at I har etableret et kreditorly.

Et pengeinstitut vil kun indgå en akkord på et fuldt oplyst grundlag hvilket betyder, at husstandens samlede økonomiske forhold skal lægges åbent frem – også selv om du ikke hæfter for gælden, idet man naturligvis vil sikre sig, at hendes betalingsevne ikke er kunstig nedbragt, fordi hun skal medvirke til at betale hus og de 2 biler som du formelt ejer. Hvis du ikke vil medvirke til at lægge oplysningerne om din indkomst og dit budget frem, vil PI måske stille sig tilfreds med oplysningerne om din samleverskes indkomst og et fælles budget, så man kan kontrollere, at hun ikke betaler mere end sin del.

At tro at banken vil lade hende slippe ”billigere” fordi hun skal medvirke til at finansiere dit hus og dine 2 biler eller et højt rådighedsbeløb er ikke realistisk.

Dit spørgsmål er det i øvrigt kun banken som kan svare på, så tag og spørg den.