#227500
morsdreng

Når I oplyser, at I er utilfredse med at banken undlader at forholde sig til, at dens rådgivning har været decideret forkert og dermed vildledende og også anser jer for krænket på jeres retsfølelse, drejer sagen sig ikke længere kun om en objektiv stillingtagen til bankens eventuelle fejl eller dårlige rådgivning, men især om jeres krænkede følelser.

Det kan PI-ankenævnet ikke behandle, men kun om der har været tale om fejl, dårlig rådgivning og om reglerne for god skik på området er overholdt. Hverken ankenævnet eller Domstolene kan pålægge pengeinstituttet eller dets medarbejdere at undskylde eller beklage eventuelle fejl. Hvis dette alligevel sker, er det alene på pengeinstituttets egen foranledning.

Det er usandsynligt at en klageansvarlig vil ”skambyde” jer med risiko for, at klagen alligevel kommer for PI-ankenævnet, hvor klagen både bliver offentlig kendt og hvor banken risikerer at blive pålagt at betale et større beløb end i forliget og at deltage i betaling af ankenævnets omkostninger.

Alt taler derfor for, at det tilbudte beløb på 10.423 kr. svarer til eller ligger tæt på hvad I ville kunne opnå ved at klage til PI-ankenævnet.

Inden i kan få dækning fra jeres retshjælpsforsikring skal sagen først have været indbragt for PI-Ankenævnet, hvor I selv skal betale samtlige omkostninger. Først når sagen derefter indbringes for retten, kan I få dækning fra jeres retshjælpsforsikring med fradrag af selvrisiko. Sagsbehandlingstiden for ankenævnet skønner jeg til minimum. 6 måneder. Indbringes sagen for retten, skal I være heldige for at kunne få en afgørelse inden udløbet af 2018.

Glem alt om at lægge 8 sider A-4 op her, det er slet ikke det rette forum, da formålet alene er udveksling af erfaringer og gode råd, indenfor det finansielle område.