Forside Fora Bolig og realkredit Bank til ældre ægtepar med gæld Bank til ældre ægtepar med gæld

#227422
morsdreng

Jeg har aldrig hørt magen.

Der er tale om 2 folkepensionister i ca. 75-års alderen, hvis eneste indkomst er folkepension og alligevel ejer de 3 ejendomme som er belånt med i alt næsten 3 millioner kroner med en skønnet (tvivlsom?) friværdi på i bedste fald måske 2,5 million. Trods dette ønsker man at optage yderligere lån til renovering af et af husene inden hus nr. 2 eller sommerhuset er blevet solgt.

Selv om der ifølge dine oplysninger er en friværdi i de 3 ejendomme på måske 2,5 million, er der kun et fornuftigt råd og det er sælg, sælg. Selv når sommerhus og hus nr. 2 er solgt, er det langt fra sikkert, at folkepensionen rækker til betaling af udgifterne til hus nr. 1, for slet ikke at tale om udgifterne til en renovering af samme. Derfor kommer man ingen stedet før end sommerhus og hus nr. 2 er blevet solgt, og i bedste fald har man så slet ikke behov for at optage lån til renovering

Ingen fornuftig bank vil belåne en tvivlsom friværdi og slet ikke når låntagerne slet iikke har økonomi til at forrente eller afvikle den gæld som de allerede har optaget. Folkepensionen inkl. tillæg for 2 personer udgør brutto ca. 25 tkr. mdl. som ifølge Finanstilsynets tommelfingerregel berettiger til en samlet gæld på ca. 900 tkr. eller kun ca. 1/3 del af den oplyste aktuelle gæld. Derfor vil ingen fornuftig bank medvirke før end gælden er nedbragt og hovedparten af husene er blevet solgt.

Friværdien er i høj grad tvivlsom så længe sommerhuset op hus nr. 2 ikke er blevet solgt.,