#227400
morsdreng

Det svar du har fået berører kun en del af den problematik som vil opstå, når og hvis du køber eller opfører hus sammen med din kæreste.

Køber eller opfører 2 personer et hus sammen er det som udgangspunkt i ”lige sameje”, hvilket betyder at de hver ejer lige meget af huset, dvs. 1:1, hvorfor et eventuelt overskud ved salg skal deles ligeligt mellem de 2 ejere. Dette betyder også, at de hver især skal deltage ligeligt i den løbende betaling af udgifterne til huset, terminer, ejendomsskat, forsikring m.m. og i fremskaffelsen af egenkapitalen samt finansieringen af huset.

At den ene af ejerne skal have ½-delen af overskuddet ved et fremtidigt salg af huset uden at denne har bidraget ligeligt til hverken finansieringen af huset eller til betaling af de løbende udgifter er ikke rimeligt overfor den anden ejer, som har stået for alle eller hovedparten af betalingerne. Den ene ejers dårlige økonomiske forhold kan derfor betyde, at den pågældende kun bør være ejer af den andel af huset som den pågældende også faktisk er i stand til at betale, f.eks. 1/10 eller ¼. Uanset hvor stor en andel af huset ejerne hver især ejer, vil de altid hæfte personligt og solidarisk for gælden i huset, med alle de ulemper som dette indebærer

Ejer flere personer hus sammen bør der altid laves en såkaldt samejeoverenskomst der bl.a. indeholder regler for betaling af de løbende udgifter, ophævelse af samejet og fastsættelsen af husets værdi, hvis en af ejerne ønsker at sælge sin andel, samt hvorledes et eventuelt over- eller underskud ved salg skal fordeles.

Efter det du oplyser om dine aktuelle økonomiske forhold er du ikke i besiddelse af nogen egenkapital som kan indskydes i projektet ligesom du de nærmeste år heller ikke vil kunne bidrage til betaling af de løbende udgifter til huset. Som du allerede har fået oplyst, vil din ”værdi” som medejer og meddebitor set med en långivers øjne være noget nær ”0”.

Som du allerede har fået oplyst taler dine økonomiske forhold for, at huset kun købes eller opføres af din samlever. Når I ikke er gift, skal du IKKE forvente at få andel i et eventuelt overskud fra salg af huset hvis I måtte gå fra hinanden. Skulle I finde på at gifte jer, bør den store forskel mellem jeres økonomier føre til, at som minimum huset bliver gjort til mandens særeje.

Hvis I køber eller opfører hus bør i søge juridisk bistand – uanset om huset opføres eller købes i begges eller kun din samlevers navn.