#227344
hga

Det er egentlig ikke svar på det, jeg spørger om:
Hvad gør jeg???

Det er da fuldstændig klart, at SKAT ikke uden videre godkender og accepterer, hvad jeg skriver på den kommende selvangivelse.

Når det drejer sig om bl.a. renter til bank, får SKAT jo indberetninger fra bankerne.

Som udgangspunkter er jeg enig i dine betragtninger, men spørgsmålet er – og bliver – om SKAT er det, hvis de ikke får oplysningerne fra NORDEA.

Ad

Sagens fakta er korrekte som af mig oplyst, Så lad det ligge.