#227338
morsdreng

Når du HAR indgået et forlig om betaling af ½-delen af det opgjorte tilgodehavende inkl. rente, har du dermed også anerkendt opgørelsen af gælden.

At du aldrig nogensinde har betalt på en gæld der stammer fra 1983 lyder usandsynligt. I øvrigt var en påmindelse, f.eks. en årlig fremsendel- se af årsopgørelse eller kontoudtog nok til en 20 årig afbrydelse af forældelsen indtil de nye forældelsesregler trådte i kraft pr. 1.1.2008 med en overgangsperiode på 3 år. Indtil indførelsen af de nye regler blev renter forældet efter 5 år, nu efter kun 3 år.

Har kreditor inden udgangen af 2007 sendt dig en afbrydelse af forældelsen efter de gamle regler, f.eks. ved at sendte dig en påmindelse blev kravet først forældet 10 år senere, dvs. en gang i løbet af 2017. Havde du ikke indgået et forlig og dermed anerkendt gælden, ville kreditor derfor have været nødt til at indbringe dig for fogedretten for at opfylde de nye regler for afbrydelse af forældelsen.

At en uforældet hovedstol på ca. 40.000 kr. med 3 års uforældede renter kan opgøres til godt 62.000 kr. lyder IKKE usandsynligt, henset til at Nordeas rente for misligholdte tilgodehavender/fordringsrenten p.t er på 16,5 % hvis der afdrages og ellers på 19,5%. Du ville derfor ikke have fået andet end omkostninger ud af at indbringe spørgsmålet opgørelsen af gælden for retten.

Indgår du en aftale med kreditor om betaling af en mindre del af den samlede gæld, en såkaldt akkord, fordeles din betaling forholdsmæssig mellem hovedstol og renter. Af din samlede opgjorte gæld på 62 tkr. er 22 tkr. eller 35,5% rente, mens resten 64,5% er hovedstol. Når din aftale med kreditor går ud på, at du kun skal betale ½-delen af gælden inkl. rente, får du naturligvis også kun fradrag for ½-delen af renten.

Af din indbetaling på 31.000 kr. udgør ca. 11.000 kr. derfor rente, som du kan fratrække i din årsopgørelse for 2017, mens resten eller 20.000 kr. anvendes til betaling af hovedstolen og derfor IKKE er fradragsberettigede.