#227284
morsdreng

Hvis en anden skal overtage din ex. gæld i huset betyder dette, at den pågældende også skal købe/overtage ex´ens andel af huset, idet samtlige skødeindehavere iflg. Realkreditloven også skal være debitorer på lånet. Men hvad løser det, når årsagen til at du ikke kan overtage huset alene også er den fælles gæld på 350 tkr. udover huset, som din ex heller ikke betaler på?.

Hvis der ikke kan indgås andre aftaler med din ex. end at du kan overtage hans andel af huset for restgælden, bliver det svært at komme videre.

Overtager du eller andre hans andel af huset, skal der laves et skøde som kræver din ex. underskrift – nu blot digitalt. Hvis huset sættes til salg kræver det også hans medvirken, for ingen seriøs mægler vil medvirke til salg på baggrund af en aftale med den ene af husets 2 ejere, og det samme gælder for et evt. efterfølgende salg. Skal der laves aftaler om hvordan et evt. fremtidigt overskud ved salg af huset skal fordeles, forudsætter dette også hans positive medvirken og det gælder for enhver aftale som han er part i.

Kontakt en advokat eller evt. den lokale advokatvagt for at få drøftet dine muligheder.