Forside Fora Bolig og realkredit Offentlig vurdering for bygninger i 2018? Offentlig vurdering for bygninger i 2018?

#227258
morsdreng

Ved salg af huse er det alene udbud og efterspørgsel der bestemmer prisen.

Men ved andelsboliger er det anderledes, her kan prisen IKKE overstige hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

Foreningens formue kan maksimalt opgøres efter den af nedenstående metoder som foreningen har valgt:
a) Anskaffelsesprisen.
b) Den såkaldte valuarvurdering, svarende til ejendommens kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Må højst være 1½ år gammel.
c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Men baggrund i værdien opgjort efter ovennævnte retningslinjer, fastsætter andelsboligforeningen en værdi af andelene (kaldes ofte andelskronen) som er gældende indtil den evt. ændres på næstfølgende generalforsamling

Ejendomsvurderingen foretages af det offentlige, hvilket du kan læse mere om på nettet. Den er senest sket årligt, men på grund af problemer er den årlige vurdering suspenderet, så den næste første sker i 2018.

Du bør starte med at finde ud af, hvordan værdien af andelene fastsættes i din andelsboligforening. Det må du have fået oplyst, da du for ikke så lang tid siden købte din andel sammen med en opgørelse over hvordan prisen på din andel er opgjort.

Hvis din andelsboligforening har valgt at andelenes værdi skal fastsættes med udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsværdi, er det naturligvis afgørende om den næste ejendomsværdi bliver højere eller lavere end den der bruges i dag.

Men som bekendt er det svært at spå – især om fremtiden.