#227256
Krini

Mange tak for dit svar. Jeg kan godt forstå, at mine oplysninger lader til ikke at harmonere. En af vores bankrådgivers kolleger opsagde lånet 31.07.17, formentlig fordi vedkommende kunne se, at der måtte være tale om en fejl. Vi blev imidlertid ikke orienteret, fordi vores bankrådgiver var på ferie, hvorfor vi er helt uforberedt på en ekstraregning på 37.958,94 kr.

Vores bankrådgiver henholder sig også til, at nogle af pengene skulle være betalt til terminen 30.09.17. Men det fremgår ikke af aftalen, hvor samtlige omkostninger pr. 31.07.17 og frem ifølge dokumentet er udspecificeret, herunder terminen på det nye lån (hvilket så tilsyneladende viser sig ikke at være tilfældet pga. regnefejl og straksindfrielse). Vi tog aftalen for pålydende og har derfor ikke nogen forventning om, så at sige at skulle betale terminer på to obligationslån – ej hellere restgæld, delydelse og opsigelsesrente som følge af straksindfrielsen.