#227144
morsdreng

Hvad der ligger på denne hjemmeside drejer sig om et rentefri familielån, som IKKE skal tilbagebetales, men kan kræves betalt uden varsel, hvilket er betingelsen for, at SKAT accepterer rentefriheden.

Hvad du har brug for er et almindeligt gældsbrev med rente og afvikling. Et sådant kan du enten finde gratis på nettet eller du må betale de få hundrede kroner som det koster hos en af de hjemmesider der sælger sådanne.

Hvad angår afdragsordningen skal denne indarbejdes i gældsbrevet med oplysning om, hvor meget der skal betales pr. måned og hvornår 1ste betaling skal ske. Hvis du intet oplyser om betalingssted, skal skyldner betale på din adresse, hvorfor det vil være smart at oplyse i gældsbrevet, at indbetaling skal ske til din nærmere angivne konto i dit pengeinstitut.

Alternativet er, at du kontakter en advokat og får denne til at lave gældsbrevet på baggrund af dine oplysninger. Hvad dette koster kan du få oplyst på forhånd.