#227050
morsdreng

Hvis bank og kreditforening ikke vil medvirke til en sanering af din økonomi, hvor den samlede gæld til kreditforeningen ender på ca. 650 tkr. svarende til en belånings-% på ca. 70, i en ejendom der er vurderet til 900 tkr,, kan det skyldes følgende forhold.

At man ikke mener at ejendommen kan vurderes til 900 tkr.
At dine fremtidige indkomstforhold ikke gør det muligt for dig at forrente og afvikle lånet, hvilket kan være tilfældet, hvis du kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet og er uden pensionsordning.
At banken ikke tror på, at en sanering af din økonomi vil føre til en varig og holdbar løsning.

Som allerede oplyst, er det absolut ikke et plus for kreditvurderingen af dig, at der er foretaget udlæg i din faste ejendom. Udlægget udeluk – ker dog ikke i sig selv at du kan optage nye lån, men betyder en mere tilbundsgående kreditvurdering og større krav til dokumentationen. Derfor kan en grund til bankens afvisning også være ren ”dovenskab” dvs. man vil ikke bruge den fornødne tid og kræfter på din sag, som sandsynligvis ikke kan bevilges af din bankrådgiver alene.

Når den bank som kender dig ikke vil medvirke til en sanering, bliver det svært at finde et nyt pengeinstitut som vil. Derfor er den mest nærliggende løsning den du allerede har fået oplyst, nemlig at du sælger huset, indfrier din samlede gæld og starter på en frisk. Jeg går ud fra, at du ikke har økonomisk mulighed for at afvikle hverken gælden til SKAT og din øvrige gæld på 100 tkr.

PS. SKATs egne pantefogeder kan foretage udlæg i bl.a. fast ejendom , hvorfor sagen ikke har været indbragt for fogedretten..