#227016
morsdreng

Du overser, at banken skal finansiere dine udgifter til materialer m.m. indtil du har færdiggjort arbejdet som selvbyg. Udbetales realkreditlå net som forhåndslån, kan det kun ske mod bankens garanti og det er kreditmæssigt det samme, som hvis banken lægger pengene ud for dig. Kan du ikke gennemføre projektet eller bliver udgifterne til materialer m.m. større end du har anslået, sidder du og banken med “håret i postkassen”, det er sandsynligvis derfor, at banken ønsker at der skal foreligge tilbud fra håndværkere.

Forudsætningerne for at en bank vil medvirke til dit projekt er, at du har styr på hvad udgifterne vil blive og at du kan overbevise banken om at du er i stand til at gennemføre et selvbyggeprojekt hvor alene materiale priserne bliver på 5-700.000 kr. Dine indlæg tyder ikke just på at du har helt styr på hvad du vil lave af arbejder på huset og de forventede udgifter hertil. Forklaringsmæssigt går du fra et selvbyggerprojekt til renovering af kælderen + fremtidigt nyt tag, til nu at ville lave et nyt tag som håndværkerentreprise. Du fokuserer alt for meget på de fremtidige vurderinger af huset, hvor du i stedet bør interessere dig for hvad dine renoverings- og ombygningsplaner vil løbe op i og dit fremtidige budget. Når udgifterne til arbejderne kendes, vil kreditforeningen vurdere husets værdi efter at byggearbejderne er afsluttet. Der er INGEN garanti for, at husets vurdering vil stige med det samme beløb som du bruger på ombygning eller materialer. Et nyt tag til f.eks. 500.000 kr. vil sandsynligvis IKKE forøge husets værdi tilsvarende.

Du oplyser intet om hvor stor den familie er, som i dag har et mdl. rådighedsbeløb på 15.000 kr. med en afdragsfri realkreditgæld. Det PI som skal finansiere dine planer vil og skal sikre sig, at familien har et rimeligt rådighedsbeløb, når der afdrages på den samlede kreditforenings-gæld inkl. udgifterne til evt. byggeprojekter. Når udgifterne til ombygning og finansieringen heraf kendes, kan du og PI vurdere, om dit budget og rådighedsbeløb i det hele taget hænger sammen.

Dine planer er alt for løse og svævende til at et seriøst PI vil medvirke til finansieringen. Få styr på hvad du vil, indhent tilbud fra de hånd værkere som skal lave taget og kontakt derefter banken/kreditforeningen. Dit eget overslag over hvad materiale priserne vil løbe op i, hvis arbejdet gennemføres som selvbyg, vil et PI naturligvis IKKE “æde råt”.