#226980
Peter Poulsen (1) (2)

Tak for svar. Jeg er glad for at høre at 40.000 kroner ikke burde kunne passe.

“I forbindelse med låneomlægningen er der udleveret et lånetilbud, betalingsplan, forretningsbetingelser, skema over lånet OG en specifikation over omkostningerne mv., som giver et godt overblik og alle omkostningerne fremgår her.”

De eneste omkostninger der står i lånetilbuddets dokument er engangsomkostninger:

stiftelsesomkostninger til Nordea Kredit:
lånesagsgebyr – 3000 kr

stiftelsesomkostninger til Nordea:
omkostninger til prioritering – 3000 kr
kurtage – 1594,50 kr

Kursskæring til Nordea kredit – 2061 kr

Samlede engangsomkostninger – 9656 kroner

Derudover står der lånets hovedstol, og det samlede beløb der skal betales i lånets løbetid.

Derudover har vi fået en ompriorietingsaftale , men tallene er upræcise, både når det kommer til vores restgæld på det gamle lån og restløbetiden på det gamle lån.

Vi har en ompriorietingsaftale hvor der står følgende

Vores hovedstol ved optagelse af det gamle lån var 1.093.000 og vi har en restgæld på 980.000( den 30/6 når vi har betalt det sidste afdrag vil den dog kun være på 974.000kr.)
Så står der anslået indfrielsesbeløb 1.002.000 kroner.
Ordet anslået betyder vel også at det ikke er sikkert at indfrielsesbeløbet ender på 1.002.000 kroner.

Der er en forskel mellem restgælden på 974.000 kroner og det anslåede indfrielsesbeløb på 1.002.000 på 28.000 kroner.(lidt mere mht de præcise tal.

Vi har ingen dokumentation for den forskel der er på 28.000 kroner, og hvad udgifter de dækker over. Vi har ikke fået det udleveret på papir ej heller digitalt.

Nu skal jeg snakke med mine forældres bankrådgiver på torsdag, og her vil jeg i hvert fald presse på for at finde ud af hvorfor der er 28.000 kroner til forskel mellem vores restgæld(efter den 30/6) og det anslåede indfrielsesbeløb for det lyder meget højt.
Jeg har tidligere på det møde hvor mine forældre blev præsenteret for lånet spurgt ind til hvad omkostningerne ved at opsige det gamle lån ville være, men vores bankrådgiver kunne ikke rigtig sige det. Der var nogle dokumenter personen manglede eller ikke lige kunne finde, og så kom vi væk fra det igen.