#226934
morsdreng

Der er i strid med god pengeinstitutskik og god rådgivning at anbefale en kunde at investere alle sine midler i et papir og i særdeleshed, hvis det er tale om pengeinstituttets egne aktier. At der i det aktuelle tilfælde er tale om andele, ændrer INTET på dette.

Bed om at få på tryk, at man i Merkur kun må investere børneopsparingsmidler i Merkur andele og læg ikke skjul på, at dette sker med henblik på at indbringe sagen for pengeinstitutankenævnet.

Hvis man giver dig begrundelsen på tryk bør du klage ti ankenævnet. Hvis man ikke vil give dig begrundelsen, men fastholder kravet om at investering kun kan ske i Merkurs andele, bør du også klage med risiko for, at du får bevisproblemer, og overveje om du ikke vil flytte pengeinstitut. I alle tilfælde bør du ikke følge Merkurs råd og i stedet bevare de nuværende investeringsbeviser.