#226928
thsv

Det koster altid at kurssikre, da lånet jo optages i det øjeblik du kurssikrer, den lavere kurs er udtryk for dels kursskæring dels den rente der skal betales frem til lånet reelt optages.

Og husk at kigge på gn.snitskurser ikke lukkekurser og husk kursskæring på 0,2 point.