#226870
morsdreng

Jeg vil medgive dig, at isoleret set virker BRF´s begrundelser for ikke at ville låne dig penge noget tynd, men det fremgår også tydeligt af dit indlæg, at BRF IKKE er interesseret i at låne dig penge og hellere ser at du kontakter Totalkredit. Hvorfor dette er tilfældet er umuligt at sige, især når der slet ikke er nogen oplysninger om din/husstandens økonomi og du intet har oplyst om låneformålet.

Hvis BRF ikke medregner lejeindtægten men kun udgifterne på det udlejede hus, vil det i praksis være umuligt at finansiere en udlejningsejendom og det samme gør sig gældende med et sommerhus, hvis BRF mener, at dettes værdi forringes pga. af udlejning, som trods alt ikke er noget usædvanligt for sommerhuse.

Men sammenhængen i din/husstandens økonomi er trods alt afhængig af lejeindtægterne fra udlejning af hus og sommerhus og i så fald, er det meget forståelig at BRF interesserer sig for hvor sikkere de pågældende lejeindtægter er og hvad det vil betyde for din økonomi, hvis disse udebliver helt eller delvis, f.eks. i perioder hvor lejeren af huset er fraflyttet og du endnu ikke har fundet en ny lejer, især hvis din gæld er stor og indkomsterne udover lejeindtægterne begrænsede

Efter min mening, har BRF først besluttet sig for at man ikke vil yde dig lån og har så efterfølgende fundet de begrundelser som skal støtte eller forklare dette standpunkt, men det udelukker ikke, at begrundelserne kan være både velbegrundede og relevante.

Det er ene og alene långiver som afgør om han vil låne dog penge, det er ikke noget som du har krav på, så dine eneste løsning er, at forsøge din lykke andre steder