#226868
morsdreng

Indholdet i dit ovennævnte link er tydeligt og klart.

Det sammen kan IKKE siges om Finansrådets hjemmesides indlæg om “alle har ret til en basal indlånskonto” hvor retten til indlånskontoen kun oplyses at gælde privatkunder i Danmark. Til gengæld henviser Finansrådet til § 21 i God skik bekendtgørelsen, som senere er ændret, så indholdet nu fremgår af § 15. og linker til den udgave af god skik bekendtgørelsen som ikke længere er gældende.

Vedledningen til god skik bekendtgørelsen, som vedrører den gældende bekendtgørelsen nr. 330 af 7.4.2016 har følgende bemærkning til bekendtgørelsens § 15. “Retten til en basal indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov, f.eks. med midlertidigt arbejdsophold, studieophold eller lignende i Danmark.”

Ovennævnte tyder på, at en udlændings ret til oprettelse af en indlånskonto i Danmark IKKE er så ubegrænset som det fremgår af dit link, men at retten til en basal indlånskonto for privatpersoner bosat i udlandet kun gælder, hvis den pågældende har behov for at modtage løn og andre ydelser i Danmark.

Ifølge Finanstilsynet er retten til en basal indlånskonto/nemkonto betinget af, at personen IKKE allerede har en sådan konto i forvejen, da problemet med modtagelse af løn og andre ydelser i så fald allerede er løst. Da du oplyser at ville skifte til Basisbank, må du allerede have en basal indlånskonto i DK, og har derfor intet krav på at oprette yderligere en konto, hvilket i øvrigt ifølge vejledningen også er betinget af, at du er privatperson og har et behov for en konto til modtagelse af løn og andre ydelser.

Statsborgerskab, cpr-nummer eller nem-id har intet med sagen at gøre, det er din bopæl som er afgørende.