#226846
morsdreng

For at sælgeren af en fast ejendom kan bruge forbrugerbeskyttelseslovens regler til at begrænse sit ansvar for fejl og mangler ved det solgte hus, skal han udover tilstandsrapporten m.m. og fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring, som lever op til lovens minimumskrav samt tilbyde at betale ½-delen af præmien på DENNE forsikring.

Derfor har sælger/mægleren et incitament til at fremskaffe den billigst mulige ejerskifteforsikring som opfylder lovens krav, og derfor fremskaffer mægleren ofte et tilbud fra et mindre kendt forsikringsselskab, jfr. bl.a. den nylige sag hvor man i samarbejde med en forsikringsmægler tilbød ejerskifteforsikring fra et selskab i Liechtenstein, som endte med at gå konkurs.

Det er derfor ikke nødvendigvis en god ide at køber tegner forsikringen hos det selskab som har afgivet det fremlagte tilbud.. For nogle år siden advarede man i advokatkredse ligefrem mod et nærmere bestemt dansk selskab, på grund af dettes håndtering af skader under ejerskifteforsikringen..

Meget taler derfor for at man tegner sin ejerskifteforsikring hos et anerkendt dansk forsikringsselskab, f.eks. hvor man har sine øvrige forsikringer og evt. med en dækning der er bedre end i det fremlagte tilbud. Sælger skal dog stadig kun betale ½-delen af præmien på det tilbud som han har fremlagt.

På ankeforsikring.dk kan man finde informationer om antal klager som er indgivet til ankenævnet fordelt på de enkelte selskaber og forsikringstyper – herunder også ejerskifteforsikring, hvilket er en udmærket rettesnor for hvor man skal vælge IKKE at have sine forsikringer. Prøv f.eks. dette link: http://ankeforsikring.dk/statistik/Sider/Statistik.aspx#accept