Forside Fora Bolig og realkredit Hvem kan regne dette regnestykke ud? Hvem kan regne dette regnestykke ud?

#226794
morsdreng

Der er IKKE tilstrækkelige oplysninger til at man kan oplyse noget konkret. Er parterne i det hele taget gift? Hvis ja, er der formuefællesskab i ægteskabet? Hvem ejer det mindre hus? og hvem skylder de 330 tkr? er der stillet sikkerhed for denne gæld, f.eks. i form af pant i det lille hus? Er der andre aktiver og passiver end oplyst?

Hvordan kan det mindre hus både have en værdi på 365 tkr. og også have en potentiel værdi på 695 tkr.? Det er de AKTUELLE VÆRDIER, ved fast ejendom typisk iflg. en mæglervurdering, som skal indgå i bodelingen. Hvordan forholder det sig med gælden ved siden af på 330 tkr.? som B både oplyses at skulle overtage, men som også oplyses slet ikke at skulle deles.

På baggrund af dine oplysninger er der en friværdi i huset med kreditforeningsgæld på 650 tkr. og en friværdi på 35 tkr. i det mindre hus som B overtager. De samlede værdier som skal deles udgør derfor ca. 685 tkr. og der er derfor let at regne ud, at B, som kun over tager et hus med en friværdi på 35 tkr, skal have en større betaling fra A, der overtager et hus med en friværdi på 650 tkr..

Det er andre problemer end kun spørgsmålet om opgørelse af selve regnestykket. Kan A overtage huset alene og vil kreditforeningen frigive B som meddebitor for lånet, vil A blive frigivet som meddebitor for gælden på 330 tkr. som B overtager i forbindelse med sin overtagelse af det mindre hus? Kan A skaffe det ikke uvæsentlige beløb som denne skal betale til B?

Du bør søge sagkyndig bistand som du også får brug for, når der skal laves og tinglyses overdragelse af parternes respektive andele i de 2 ejendomme til hhv A og B.