#226696
morsdreng

Du kan naturligvis kun få udbetalt et realkreditlån hvis dette ER tinglyst i den faste ejendom – heraf bl.a. navnet realkredit. Ønsker du lånet udbetalt på et tidligere tidspunkt, skal din bank garantere realkreditinstituttet for at lånet bliver tinglyst på rette plads i ejendommen og at byggeprojektet bliver færdiggjort som forudsat. Dette kaldes et forhåndslån, som kun gives til ny- eller ombygninger.

Rent teknisk sker kurssikringen ved at banken fra dens egen beholdning sælger tilsvarende obligationer som det lån du ønsker at kurssikre. Din pris for kurssikringen er derfor beregnet på baggrund af bankens mistede rente af de solgte obligationer for perioden indtil 1.12. 2017 datoen for kurssikringen, hvor du leverer banken tilsvarende obligationer, reduceret med den renteindtægt som banken i samme periode kan opnå ved at placere provenuet fra de solgte obligationer.

I din plan vil situationen i store træk være den samme som ved en kurssikring. Du får realkreditlånet udbetalt 6 måneder før du ellers burde få det, men beløbet skal tjene til sikkerhed for bankens garanti overfor kreditforeningen og med det renteniveau der er i dag, skal du ikke regne med at få den store indlånsrente. Til gengæld har du udgifter til garantien og rente og evt. afdrag på det udbetalte realkreditlån. Også i denne situation er kan den reelle pris opgøres på baggrund af en forskel i rente og andre udgifter.

Forudsat at du i det hele taget kan få dit lån udbetalt som et forhåndslån 6 måneder før det ellers kan tinglyses i den købte ejendom, vil din reelle pris i denne forbindelse være mindst den samme som ved kurssikringen, nok endda højere, da du udover renteforskellen også har en udgift til bankens garanti for forhåndslånet.