#226676
morsdreng

Følg mit råd og klag til den klageansvarlige og dernæst til Ankenævnet.

I øvrigt undrer det at du spørger her, når du allerede har kontaktet en advokat, som må formodes at have fået flere oplysninger end du har givet her og måske endda kopi af de underskrevne dokumenter.

At din kone har underskrevet papirerne vedr. berigtigelsen af ejendomshandelen er ubestridt, men til gengæld er der INGEN grund hertil når du er eneejer af den solgte ejendom og banken HAR bevilget dig en kassekredit til finansiering af underskuddet ved salget. Bankens forklaring om at hun skal underskrive fordi i er gift, er helt ude i skoven. God PI- skik er der ikke tale om, og dette samt bankens urigtige begrundelse for nødvendigheden af hendes underskrift kan tillægges større betydning end at din kone faktisk har underskrevet. I øvrigt er det de færreste advokater som har decideret PI-erfaring, så udfaldet ved PI-ankenævnet kan godt blive anderledes.

Men som man råber i skoven får man svar. Er dine oplysninger ufuldstændige eller måske endda forkerte, bliver svarene og de råd du modtager det også.