Forside Fora Privatøkonomi Befordringsfradrag – jobskifte til anden landsdel Befordringsfradrag – jobskifte til anden landsdel

#226640
morsdreng

Fra SKATs Juridiske Vejledning 2017-1, afsnit C.A.7.4.

Er arbejdet permanent, er den dobbelte husførelse ikke midlertidig, og den dobbelte husførelse bliver derfor anset for at være begrundet i private – og ikke erhvervsmæssige – årsager. Er der tale om en fast stilling, er midlertidighedsbetingelsen normalt ikke opfyldt. Se TfS 1999, 922 ØLD. Er der tale om en fast stilling med en fastsat prøvetid, er betingelsen om midlertidighed opfyldt, indtil prøvetiden udløber. Se TfS 1996, 84 VLD. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om en reel prøvetid, hvor stillingen bliver en fast stilling efter prøvetidens udløb. Se TfS 1996, 538 LSR.