#226454
thsv

Stiger renten blot 1% indenfor højst 5 år, vil 2% lånet være billigst, da kursgevinsten er skattefri, mens renteudgifter jo er en del af driftsregnskabet, så ingen fordel ved lav rente her, tværtimod er en stabil rente bedre på sigt.

For en privat køber med op til 50.000 kr i renteudgifter årligt er rentefradraget ca. 33% værd.
En rentestigning på 1% vil medføre en mulig kursgevinst på 7 point, hvilket modsvarer 10,5 rente%-år
F3-lånets adm.bidrag er over 0,3% dyrere end 2% lånet, så den reelle renteforskel er omkring 1,7%. eller ca. 8,5 rente%-år på 5 år.
Forskellen bliver dog noget mindre grundet det højere afdrag ved flexlån i forhold til obl.lån med højere rente.

Som de andre skriver så skal du søge professionel hjælp både til købet, regnskabet og belåningen.