#226446
Kasper Jensen (13)

Hej thsv

1) Renten alene er 4,45%.
2) Det har du ret i. Tak.

Pt bor jeg i knap 20% af ejendommen. Og ja, banken vil låne mig 2,7.
Mht til valg mellem fast eller variabel rente synes jeg det er meget svært. Jeg er klar over at fastforrentet er mindre risikabelt, men man betaler også for den sikkerhed. Det er klart at Flex er langt dyrere hvis renten stiger 5-6%. Omvendt er vi vel enige om at F3-5 er noget billigere, hvis renten bliver inden for en max 1-2% stigning? Jeg vil meget gerne høre argumenter for og i mod 🙂 F5 er bestemt også en mulighed.

Igen, mht til udlejningsdelen er jeg godt klædt på. Lejeindtægter er skattepligtige, men der er et fradrag alt efter om der anvendes bundfradragsmetoden, eller den regnskabsmæssige metode. Sidstnævnte er mest fordelagtig for mig. Det er naturligvis meget vigtigt, men det er ikke det jeg spørger til.

Og til morsdreng. Evt overskud ved fremtidigt salg er ikke skattepligtig nej, så længe jeg har boet i ejendommen over et år. Det er ikke registreret som særskilte ejerlejligheder.