#226420
morsdreng

Jeg forstår ikke at du “tør” kaste dig ud i forhandlinger om køb af en udlejningsejendom, der oven i købet trænger til en kærlig hånd, når du iflg. dit eget udsagn er UDEN tilstrækkelig viden om finansieringen af købet.

Og det er endda ikke det eneste problem du har i forbindelse med det eventuelle køb. Har du kendskab til lejeloven og dens regler? Kan du selv administrere en udlejningsejendom? og vil du selv kunne aflægge regnskab eller har du brug for revisorbistand hertil? Er du opmærksom på, at en eventuel fortjeneste ved et fremtidigt salg vil blive beskattet som ejendomsavance og at din lejeindtægt vil blive beskattet? Har du set samtlige lejekontrakter med de aktuelle lejere? og er du sikker på, at lejerne svarer til markedslejen for tilsvarende lejemål i lokalområdet? Hvis ikke kan du risikere at lejen bliver nedsat af Huslejenævnet. Overtager du huset, kan du som udlejer komme til at hæfte overfor lejerne for husets vedligeholdelse og istandsættelse og du kan derfor risikere, at måtte afholde udgifterne hertil UDEN at disse kan pålægges huslejen. Er du opmærksom på, at sælger skal refundere dig indeståendet på evt. konti for ejendommens vedligeholdelse?

Hvis vi ser bort fra din studiegæld som også stort set opvejes af din opsparing, må du iflg. Finanstilsynets retningslinjer for gældsfaktor til gode bankkunder maksimalt have en gæld på 3,5 x din årsindkomst: Hvis denne ansættes til 450 tkr, svarende dette til en samlet gæld på lidt under 1,6 million. MEN din samlede gæld efter køb af huset vil iflg. dine egne oplysninger blive på 2.8 millioner eller ca. 1,2 million kr. større, hvilket stiller nogle krav til størrelsen på din årlige lejeindtægt.

At købe hus UDEN professionel køberrådgivning kan kun frarådes på det kraftigste og i særdeleshed når det drejer sig om en udlejningsejen-dom der også trænger til en kærlig hånd.

Du bør derfor omgående kontakte en advokat, der kan rådgive dig om alle de særlige forhold der vil være gældende når og hvis du bliver ejer af en udlejningsejendom og glem alt om købet og den eventuelle finansiering heraf, indtil du har fået et tilstrækkeligt kendskab til udlejning og udlejningsejendommen.