Forside Fora Bolig og realkredit Samleveres køb af ejerlejlighed – realkreditbelåning til den ene Samleveres køb af ejerlejlighed – realkreditbelåning til den ene

#226330
morsdreng

At købe hus er den største økonomiske disposition som en privatperson normalt vil foretage sig. Derfor bør dette IKKE ske uden forudgående køberrådgivning hos en advokat og dette gælder særligt når huset købes af 2 personer og i særdeleshed, når begge køberne ikke indskyder det samme beløb i købet. Der bør under alle omstændigheder laves en samejeoverenskomst, der regulerer ejernes indbyrdes forhold og særligt hvordan man skal forholde sig, hvis og når samlivet ophæves eller når en af parterne ønsker at sælge sin del af huset. I den aktuelle situation skal der naturligvis også tages hensyn til at din samlever har indskudt mere i købet end dig, hvilket hun naturligvis skal kompenseres for i forbindelse med et fremtidigt salg af huset.

Banken eller bankrådgiveren kan ikke erstatte den professionelle køberrådgivning fra en advokat, for de har hverken den fornødne viden eller uddannelse på området.

Som du ganske rigtigt har fået oplyst, er det IKKE realistisk at tro, at en realkreditforening eller en bank vil stille sig tilfreds med kun at have pant i din del af huset, om end det i teorien er muligt. Hvis ikke ejerne ønsker at sælge huset frivilligt, kan panthaverne kun realisere pantet via en tvangsauktion. Hvis man kun har pant i din del af huset er det kun denne del der kan sælges på tvangsauktion, og der er næppe mange købere til ½-delen af et hus, hvis anden del fortsat ejes at den forhenværende ejers samlever.

Der er ikke andre løsninger end at I straks at kontakte en advokat, hvilket burde være sket for længst og allerede INDEN købsaftalen blev underskrevet.