#226278
Mikael Winther-Hansen

Jeg/vi bor på adressen.
Hvad mener du med at afdragsfriheden er for dyr ?