#225880
morsdreng

Tillykke, hvis dine kreditorer finder ud af at du har købt bil vil de indbringe dig for fogedretten, foretage udlæg i bilen, kræve den udleveret og efterfølgende sælge den på auktion.

Er resten af købesummen for bilen finansieret ved en købekontrakt med ejendomsforbehold, vil udlægget, såfremt ejendomsforbeholdet er gyldigt, skulle respektere dette, men udlægshaver vil meddele långiveren at han har foretaget udlæg i bilen og at långiver derfor hverken kan give dig henstand med betaling eller acceptere dit evt. salg af bilen uden forudgående accept fra udlægshaver. Din långiver bliver med garanti IKKE begejstret.

Har du i øvrigt overvejet, om det ikke kan være strafbart at du flytte sin adresse til Sverige, blot for at kunne låne penge i Sverige. Jeg går ud fra, at du reelt bor i Danmark og at bilen købes og indregistreres samme sted.