#225800
thsv

Kan du ikke oplyse:
1) Hvilket realkreditinstitut
2) hvilken dag lånet er optaget på
3) Hvilken obl.serie er der tale om?
4) Er der evt. tale om kurssikring, som kan forklare den anderledes kurs?

Indtil da får du din udmelding stå hen som det rene pladder.