#225784
test

godt så hvis der ingen tvivl er om at du har ret så klag til bankens eller realkredit selskabets klage ansvarlige over deres afregningskurs. Når de ikke give dig med hold klager du så til ankenævnet og der efter til domstolende.

men jo en kurs er ikke bare en kurs. Du sælger ikke dine obligationer til den kurs som køberne vil give.