#225672
morsdreng

Det er ingen god ide, at købe hus i begges navne, når det kun er dig der erlægger udbetalingen på 700 tkr. og når den anden part pga. kontanthjælp ikke kan deltage i betalingen af udgifterne vedrørende huset i noget væsentligt omfang.

Køber 2 hus sammen er udgangspunktet “lige sameje”, dvs. ejerforholdet er 50:50, men man kan aftale andre ejerforhold, f.eks. 25:75 , 1/3-2/3 osv. som typisk er afpasset efter ejernes deltagelse i finansieringen af huskøbet og betalingen af de kommende løbende udgifter.

Har eller får en af ejerne kreditorer, kan den pågældende foretage udlæg i huset, men kun i den part som den pågældende skyldner er ejer af. Hvis I køber huset i begges navne, kan din medejers kreditorer foretage udlæg i dennes ½-del af huset – og så er friværdien i form af din betaling på 700 tkr. i værste fald blevet ½-veret. En lignende situation kan tænkes at opstå, hvis din medejer kommer under konkurs- eller dødsbobehandling.

Ved et alm. salg af huset, eller i tilfælde af en bodeling, såfremt I på et tidspunkt har giftet jer, vil du kunne kræve de 700 tkr. betalt forlods af salgsprovenuet eller overført til din bodel, som dog skal deles mellem jer, hvis der er formuefællesskab i ægteskabet.

Mit råd er, at huset selvfølgelig skal købes i dit navn, og at huset skal gøres til dit særeje, såfremt I på et senere tidspunkt vælger at gifte jer.

Du skal alligevel skal til advokat for at få rådgivning i forbindelse med dit køb af huse og så kan du lige så godt få hans råd om i hvis navn huset skal købes, men det bør ske INDEN der underskrives en købsaftale. Går du først til advokat når i begge har underskrevet en købsaftale vil dette give rådgivningsmæssige problemer, da dg og din medejer i så fald har modsat rettede interesser, og derfor ikke kan rådgives af en og samme advokat.