#225660
peter holm larsen

Kære Morsdreng og test,

Klap lige hesten. – Jeg tror slet ikke i forstår processen. Der er ikke tale om at spørger skal udlevere personfølsomme oplysninger som cpr., kontonummer, kortnummer eller koder – og der er slet ikke behov for fuldmagter.

Tænker i aldrig har bistået andre i sådanne sager.

Modellen der anvendes også i vagttjenesterne er at, kunden kontakter banken telefonisk og der sættes et telefonmøde op – hvor alle 3 parter ringer ind. Dermed kan kunden bevare 100 % anonymitet overfor rådgiver hvis det er det der ønskes, idet alle kundeoplysninger er udvekslet mellem bank og kunde inden.

Men der er rigtigt at seriøs rådgivning fordre man er åben og ærlig om sine økonomisk forhold. Men der er intet krav om at der foreligger en egentlig fuldmagt, det ligger der indirekte i det at kunden orienterer om at han deltager med bisidder.