#225632
Anonym

Det, du her beskriver, betyder, at pensionsordningen er låst, til du når pensionsalderen, hvorefter du vil få udbetalinger.
Dermed har du ingen muligheder for at gøre noget ud over at vente på, at du bliver gammel.

Sædvanligvis er det sådan for en pensionsordning, at den kan overflyttes til et andet selskab ved jobskifte (så man ikke har forskellige klatpensioner). Og man har muligheden for at få den udbetalt straks mod at betale en (straf-)afgift på 60% af opsparingen til staten.

De muligheder er der åbenbart ikke i forsvarets ordning pga. den klausul, du omtaler. Om det er rigtigt, at det forholder sig sådan, ved jeg ingenting om.