#225602
morsdreng

Hvordan kan du dog tro, at indholdet i din bankbaks kan indgå i bankens konkurs?

Konkursen omfatter kun BANKENS aktiver, som bl.a. er bankens udlån til kunderne og de aktier, obligationer, værdipapirer og faste ejendommen som banken ejer., De penge som kunderne har indsat i banken indgår i bankens passiver, som kun bliver dækket i det omfang at bankens aktiver er tilstrækkelige. Men her kommer indskydergarantien på ca. 750 tkr. i spil

Hvad du har liggende i en bankboks ejer du, akkurat lige som den bil du har indleveret til reparation hos en mekaniker, og hverken indholdet af bankboksen eller bilen inddrages i bankens eller mekanikerens konkurs. De er begge separatistkrav jfr. konkurslovens § 82, hvorefter aktiver tredjemand ikke inddrages i konkursmassen og derfor udleveres til den pågældende,