#225504
denergahl

Mange tak for dit svar på mit indlæg!

Bankens spærring er aldeles uretmæssig.

Kan du på stående fod komme i tanker om nogle retshjælpsorganisationer, der kunne være aktuelle?
Jeg kan ikke opsøge en advokat på normal vis, fordi advokaten vil kræve forudgående betaling, og jeg har jo ikke mulighed for at overføre penge.
Fri proces-proceduren via civilstyrelse kunne jo være en mulighed, men den tager jo meget lang tid.

Min hukommelse var lidt upræcis. For at kunne klage til pengeinstitutklagenævnet skal man fra klageansvarlig i banke have fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger. Ingen af disse er endnu indtruffet. Derudover har jeg jo ikke nogen mulighed for at betale gebyret på 200 kr,

Jeg har indgivet politianmeldelse primært fordi Banknordik ved at hindre min adgang til mine penge begår en kriminalretlig forurettelse. Jeg mener, at det er i vores allesammens interesse, at forurettelsen bliver påtalt og straffet.
Jeg har samtidigt en lille forestilling om, at en dom mod banken måske ville kunne have positiv indflydelse på et senere civilretligt krav, såfremt det skulle blive aktuelt.