#225470
morsdreng

At du vil skjule for kreditforeningen, at dit formål med rækkehuset er udlejning er useriøst, eller det der er værre. Mon ikke kreditforeningen allerede er klar over dette, når huset er købt i dit ApS navn. Det er endvidere meget sandsynligt, at du har måttet kautionere personligt for kreditforeningslånet, da långivere ikke er begejstrede for at låne ud til selskaber, som kun hæfter med aps-kapitalen/dets formue.

At du tror at du kan bruge friværdien i hus nr. 1 til at kautionere for købet af hus nr. 2 viser desværre, at din viden på området er meget begrænset. Friværdien kan måske bruges hvis ApS køber hus nr. 2, men så taler vi IKKE om kaution. Til gengæld skal du ikke regne med, at kreditforeningen uden videre vil belåne en mulig friværdi i et hus der fornyligt er købt af et ApS, hvis formål med købet af med huset er udlejning. Det samme problem vil også gøre sig gældende ved købet af hus nr. 2,.

Som der ganske rigtigt er blevet oplyst, er sikkerhedsværdien for et udlejet række- , parcelhus eller ejerlejlighed væsentlig lavere end hvis huset havde været beboet af ejeren, som kan sættes ud i forbindelse med en tvangsauktion, hvorimod panthaverne og eventuelle auktions-køber skal respektere lejekontrakten med den følge, at en lejer kun kan opsiges med 1 års varsel og oven i købet kun hvis ejeren selv ønsker at benytte det udlejede. Hvis ejeren først selv kan indflytte i rækkehuset 13 måneder efter sit køb, bliver prisen også derefter.

Jeg har svært ved at se, hvorfor en kreditforening skal finansiere dine køb af rækkehuse, hvis den eneste risiko du løber er den indskudte ApS kapital på ca. 200 tkr., når långiverne/kreditforeningen løber en endnu større risiko, fordi et udlejet hus er væsentlig mindre værd end hvis det havde været beboet af ejeren.,

Har du i øvrigt undersøgt, eller har du kendskab til lejelovgivningen, reglerne for opsigelse, fastsættelse af lejens størrelse og risikoen for betaling af ejendomsavance ved salg af huset. Hvad med revisorhjælp til udfærdigelse af ApS regnskab og meget, meget mere.

Søg sagkyndig bistand for det har du brug for.